Accions

Indici

De Wikisofia

Segons la classificació de Ch. S. Peirce, tipus de signe que funciona en virtut d'una dependència real que manté amb l'objecte, d'acord amb una relació causal que s'estableix entre dos fenòmens; és un signe que es troba en contigüitat amb l'objecte denotat, per exemple, el fum i el foc, el penell que indica la direcció del vent. Atès que els indicis són senyals físics que designen fets físics, no poden existir indicis per conceptes abstractes.