Accions

Indexical

De Wikisofia

Terme pràcticament sinònim de «díctic». Són indexicals els termes que obtenen el seu significat, almenys parcialment, de la situació de comunicació: els pronoms de primera i segona persona, determinats adverbis de temps i de lloc.