Accions

Indeterminisme

De Wikisofia

Heisenbe.gif

És l'afirmació que no tots els esdeveniments o fenòmens de l'univers estan sotmesos a lleis causals, per oposició al determinisme, o principi de causalitat universal, que afirma que tot el que succeeix es deu a una causa. En un sentit metafísic, l'indeterminisme sosté que no tot s'explica per la presència o absència d'una causa necessària, ja que, per als actes humans existeix el lliure albir, o la voluntat humana lliure, mentre que en un sentit epistemològic sosté que no tot esdeveniment del món físic s'explica per una relació necessària entre estats físics, dels quals un sigui la causa i l'altre efecte, perquè al món subatòmic, objecte d'estudi de la física quàntica, regeix el principi d'indeterminació de Heisenberg, segons el qual és impossible conèixer amb suficient precisió la situació d'un estat físic en un instant determinat i poder predir la seva situació en un instant posterior.