Accions

Imatge

De Wikisofia


Reproducció mental d'una cosa en absència de la mateixa. Suposa per això una experiència sensible prèvia. La imatge és l'acte, o el producte, de la imaginació. Es distingeix dels conceptes o de les idees, perquè en aquests la representació és de caràcter abstracte, mentre que les imatges són concretes i mantenen una relació directa amb les dades sensorials. Les noves aportacions dels sistemes informàtics de reconeixement d'imatges, desenvolupats en el si de la intel·ligència artificial, obren noves perspectives a la comprensió dels processos de la percepció, la imaginació i la formació de conceptes.