Accions

Identitat de si

De Wikisofia

El mateix o identitat de si (de si mateix). Propietat de ser el mateix. En aquest sentit la noció d'identitat de si o de propietat de ser el mateix apareix des de la filosofia grega com un principi constitutiu del real. D'aquesta manera, es concep el principi d'identitat no només com a principi lògic, sinó també com un principi ontològic. Aquest principi ontològic s'ha d'entendre respecte a un principi d'alteritat o de diferència. Al joc i relació entre aquests dos principis és al que al·ludeix l'expressió «el mateix i l'altre».

Vegeu: identitat.