Accions

Homològic

De Wikisofia

(del grec ὁμολογία͵, acord i correspondència)

Concepte que s'aplica a si mateix, autoreferent. Es diu de tota expressió lingüística que s'aplica a si mateixa; com si diguéssim «"x" és x». Per exemple, el terme «català» és autològic, perquè és una expressió que s'aplica a si mateixa, és a dir, «"català" és català».

Vegeu autoreferència.