Accions

Homeomeries

De Wikisofia

El terme grec ὁμοιομέρεια (homeomeria), que significa «parts semblants», va ser utilitzat per Aristòtil per a referir-se a les partícules que, segons Anaxàgores, són les constitutives de totes les coses, i que aquest autor anomenava σπέρματα (espérmata, llavors). Aquestes partícules no són pròpiament elements, ja que, al seu torn, encara són divisibles i, encara que en un cos existeixen ὁμοιομέρεια de moltes classes diferents, en general, pensa Anaxàgores, està format per σπέρματα, partícules o ὁμοιομέρεια preferentment similars a les del conjunt d'aquest cos, que són les que prevalen en ell i li identifiquen.

El terme σπέρματα o llavor, també va ser utilitzat per Epicur i per Lucreci, i es vincula amb les raons seminals (λόγος σπερματικὸς) dels estoics.