Accions

Generalització precipitada

De Wikisofia

Fal·làcia que es comet quan un escàs fonament es pren com a base suficient per a establir una afirmació general: «Tots els homes sou iguals!». Sol també anomenar-se «fal·làcia per mostra massa reduïda» La fal·làcia contrària consisteix a atribuir a una generalització un abast massa ampli. «Fer esport és bo» pot resultar una generalització amb massa abast, si s'aplica indiscriminadament a qualsevol, a algú, per exemple, amb alguna malaltia del cor. Els tòpics, com a llocs comuns que són, suposen amb freqüència generalitzacions precipitades degudes, no rares vegades, als prejudicis entre grups socials diferents o ètnies diferents.

Vegeu abstracció, concepte.