Accions

Finalitat, principi de

De Wikisofia


Enunciat que afirma tautològicament que «tot ser conscient que actua, ho fa amb la intenció d'un fi», o que obrar per finalitat és propi dels éssers conscients; en realitat, «obrar intencionalment», «ser conscient» i obrar amb la intenció d'un fi és tot el mateix.