Accions

Filogènesi

De Wikisofia

(del grec φῦλον, phylon, raça, i γένεσις gènesi, naixement)

Terme introduït per Haeckel (1834-1919) per a designar la història evolutiva d'una espècie, gènere o raça i, en general, el procés de l'evolució ascendent de les espècies, a diferència de l'ontogènesi que és el procés de desenvolupament d'un organisme. Haeckel va donar una especial rellevància a l'estudi embriològic per a establir les línies evolutives filogenètiques i, en les seves obres principals (Morfologia general dels organismes, 1866, i Els enigmes del món, 1899), va posar de manifest la importància d'aquesta última en enunciar la llei que porta el seu nom o llei biogenètica: l'ontogènesi reprodueix la filogènesi, és a dir, que les fases del desenvolupament embrionari d'un organisme determinat recorden els estadis evolutius pels quals ha passat l'espècie a la qual pertany, com si l'ontogènesi fos una recapitulació breu i ràpida de la filogènesi. A més de les dades de l'embriologia, la filogènesi es recolza en la paleontologia i l'anatomia comparada.