Accions

Fet social

De Wikisofia

 Segons Durkheim, per a qui la sociologia és l'estudi dels fets socials, són els fenòmens socials pròpiament dits, que defineix com a maneres de pensar, sentir i obrar, independents de l'individu al qual coaccionen a actuar d'una manera determinada (veg. text). No són ni fenòmens de tipus orgànic ni de tipus psicològic, sinó una classe qualitativament diferent; el substrat que els sosté no és l'individu, sinó la col·lectivitat; són la matèria pròpia de la sociologia. (Exemple: Les normes jurídiques, morals, els dogmes religiosos, el sistema financer, els grans moviments d'entusiasme, d'indignació que es produeixen en una assemblea, els costums socials, etc.).

Vegeu també acció social i veg. text: l'acció social segons Durkheim.