Accions

Falsedat lògica

De Wikisofia


Un enunciat necessàriament fals en virtut de la seva forma lògica. Rep també el nom d'autocontradicció o simplement contradicció.

No és necessari conèixer el significat de «plou» per a saber que l'enunciat és necessàriament fals.