Accions

Fórmula de Weber

De Wikisofia


Fechner va prendre com a punt de partida la fórmula de Weber:

per a la mínima diferència de sensació perceptible (s= estímul, [stimulus]).

Suposant que les diferències de sensació mínimes [llindar absolut] perceptibles siguin iguals entre si, la relació entre estímul i sensació estarà expressada per la fórmula fonamental de Fechner:

Integrant l'equació, resulta el valor de la sensació:

S = k log s c (c = constant d'integració)

Aquesta fórmula permet calcular, per a cada valor de l'estímul, la intensitat de la sensació corresponent.


F. Dorsch, Diccionari de psicologia, Herder, Barcelona 1985, p. 443.