Accions

Estat de dret

De Wikisofia


Forma moderna d'Estat que sorgeix en el s. XIX amb els règims liberals i que el seu objectiu és fer realitzables els principis en què es basa la democràcia liberal. Neix de la desconfiança dels ciutadans enfront de l'Estat posseïdor de tots els poders, que ha nascut conceptualment d'un contracte social establert per a la seguretat col·lectiva i particular, i de la necessitat creixent dels ciutadans que l'Estat limiti les seves intervencions en la vida social. Per a això creuen necessari limitar el poder de l'Estat afirmant les llibertats individuals, reclamant els drets humans i restringint les seves competències.

Es concep com l'Estat que actua segons dret i que està sotmès, ell mateix, a dret. És l'Estat propi de les societats democràtiques i, en ell, la societat civil representa l'espai en què l'Estat no intervé directament.