Accions

Estímul clau

De Wikisofia

L'estímul que desencadena, en un organisme animal, una resposta o reacció pròpia de l'espècie a què pertany. També es denominen «estímuls signe»

veg. exemple ↓

Els estímuls signe que desencadenen la reacció d'obrir el bec en els tords d'uns deu dies d'edat són els següents: l'objecte (ocell progenitor) ha de moure's; la seva grandària pot ser qualsevol, per sobre d'uns 3 mm de diàmetre, i ha d'estar per sobre del pla horitzontal que passa pels ulls dels ocellets.

A aquests estímuls correspon en l'organisme animal un mecanisme neurosensorial que desenvolupa la reacció, al qual N. Tinbergen dóna el nom de «Mecanisme Desencadenador Innat» [MDI].

veg. citació de N. Tinbergen ↓

La dependència estricta d'una reacció innata respecte a un cert conjunt d'estímuls signe porta a concloure que ha d'haver-hi un mecanisme neurosensorial especial que desencadena la reacció i és responsable de susceptibilitat selectiva a una combinació tan especial d'estímuls signe. Anomenarem Mecanisme Desencadenador Innat [MDI] a aquest mecanisme, traduint lliurement l'expressió alemanya "das angeborene auslösende Schema" [Von Uexküll-Lorenz].

N. Tinbergen, Estudi de l'instint, Segle Vint-i-u Editors, Mèxic 1970, p.50.