Accions

Essencialisme metodològic

De Wikisofia


El propi de l'essencialisme, tal com el descriu Popper, i que proposa com a objectiu de la ciència descriure, més enllà del que són les aparences, la veritable naturalesa o essència de les coses. El seu mètode s'inicia amb preguntes essencialistes, com «què és matèria?», «què és justícia». El seu oposat és el nominalisme metodològic (veg. text).