Accions

Epagogé

De Wikisofia

(del grec epagéin, conduir, introduir, igual com el seu equivalent en llatí inducere)

Des d'Aristòtil, la inducció o έπαγωγή (epagogé) és el procés pel qual es coneix un universal a partir de casos particulars, és a dir, la inducció.

La inducció (epagogé) és un trànsit de les coses individuals als conceptes universals.
Aristóteles, Tópicos 105a (Obras, Aguilar, Madrid 1973, p. 425).

Veg. epagògic