Accions

Epagogé

De Wikisofia

(del grec epagéin, conduir, introduir, igual com el seu equivalent en llatí inducere)

Des d'Aristòtil (veg. citació), la inducció o έπαγωγή és el procés pel qual es coneix un universal a partir de casos particulars, és a dir, la inducció.