Accions

Enunciats AEIO

De Wikisofia

Enunciat universal de tipus A:

«Tot cetaci és animal aquàtic»

Enunciat universal de tipus I:

«Cap peix té pulmons»

Enunciat particular de tipus I:

«Alguns bacteris són patògens»

Enunciat particular de tipus O:

«Alguns verbs no són transitius»