Accions

Enunciat descriptiu

De Wikisofia


L'expressió lingüística pròpiament considerada enunciat, això és, la frase susceptible de ser veritable o falsa, perquè simplement descriu els fets: si els descriu tal com són, és un enunciat veritable; en cas contrari, és fals. Correspon a la funció del llenguatge referencial o representativa.