Accions

Energeia

De Wikisofia

(en grec ἐνέργεια, de en-, en i érgon, acció, força; acte, activitat)

En Aristòtil, és l'acte, actualitat, en la mesura que s'oposa a potència, dýnamis, en la seva explicació del canvi o del moviment en la naturalesa. L'enérgeia incumbeix a la forma, o a l'acte, i de manera especial al Primer Principi, o primer motor, de tots els éssers, el qual és «activitat ... de la immobilitat» (veg. citació). No s'identifica amb entelekhia.

Vegeu energia.