Accions

Educció

De Wikisofia


Classe d'inferència inductiva en la qual s'argumenta del particular al particular, o d'una mostra a una mostra, com quan el que s'afirma d'una sèrie d'elements coneguts s'aplica a un element desconegut.