Accions

Edat mental

De Wikisofia

(en forma abreujada, EM) Segons Alfred Binet, la intel·ligència mitjana que correspon a una edat determinada. Es distingeix de l'edat cronològica (l'edat real) i del quocient intel·lectual, que és la relació, o quocient, entre l'edat mental i la cronològica. L'edat mental es determina mitjançant tests; el primer el va elaborar el mateix Binet en 1905. Consisteixen aquests en sèries de qüestions i raonaments que van creixent en dificultat, ordenats per edats d'acord amb el que un nen d'una edat determinada sap fer. Un nen que contesta tots els tests de la seva edat cronològica té també l'edat mental que li correspon de mitjana.

Per exemple, un nen de 8 anys (EC=8) que resol tot els problemes per a nens de la seva edat i, a més, 4 proves de les quals corresponen a nens de 9 anys, té una edat mental de 8,8 (EM=8,8).