Accions

Dret positiu

De Wikisofia

Antigament definit com a determinació del dret natural mitjançant una llei positiva –definició, per descomptat basada en l'iusnaturalisme–, s'entén en l'actualitat com el dret que emana de l'autoritat; aquesta legítimament ho promulga, ho sanciona i ho interpreta. Es caracteritza, enfront del dret natural (universal i immutable), per la diversitat i la mutabilitat.

Al revés que en el dret natural, el positiu suposa per a l'ordre jurídic una plena autonomia respecte de l'ordre moral: iustum quia iussum [alguna cosa és just perquè està legítimament manat].