Accions

Dret positiu

De Wikisofia

Antigament definit com a determinació del dret natural mitjançant una llei positiva –definició, per descomptat basada en l'jusnaturalisme–, s'entén en l'actualitat com el dret que emana de l'autoritat; aquesta legítimament el promulga, el sanciona i l'interpreta. Es caracteritza, enfront del dret natural (universal i immutable), per la diversitat i la mutabilitat.

Al revés que en el dret natural, el positiu suposa per a l'ordre jurídic una plena autonomia respecte de l'ordre moral: iustum quia iussum [quelcom és just perquè està legítimament manat].