Accions

Dret internacional

De Wikisofia


L'ordre jurídic que regeix les relacions entre Estats i entre ciutadans de diversos estats. Una de les qüestions més importants del dret internacional és la referent a l'ús de la força i al recurs a la guerra. En l'actualitat només es consideren «lícits» dos tipus de guerra: l'exigida per la legítima defensa i la intervenció de la comunitat de nacions contra qui viola el dret internacional.

El seu origen cal buscar-ho en les relacions que els Estats moderns, mitjançant pactes, estableixen entre si, les idees gradualment difoses i admeses de dret natural, i les doctrines del ius gentium, dret de gents medieval; Francisco de Vitoria i Francisco Suárez van fer importants contribucions a aquesta teoria. Hugo Grocio va racionalitzar i secularizó els supòsits doctrinals.

Són tribunals de recurs per al dret internacional El Tribunal Internacional de la Haia i la Comissió i el Tribunal Europeu de Drets Humans, creats pel Consell d'Europa, amb seu a Estrasburg.