Accions

Dogma

De Wikisofia

(del grec δόγμα, dogma, opinió, decisió, decret, d'on procedeix la idea de «doctrina fermament assentada»)

En la religió catòlica, enunciat que l'Església proposa explícitament com revelat per Déu (veg. citació).