Accions

Dogma

De Wikisofia

(del grec δόγμα, dogma, opinió, decisió, decret, d'on procedeix la idea de «doctrina fermament assentada»)

En la religió catòlica, enunciat que l'Església proposa explícitament com revelat per Déu.

(Veg. cita de Karl Rahner ↓)

En la terminologia actual de l'Església i de la teologia (que només des del segle XVIII s'ha imposat en forma clara i uniforme), dogma és un enunciat de fe divina i catòlica, o sigui, una asserció que l'Església proclama explícitament (a través del magisteri ordinari i universal, o mitjançant una definició papal o conciliar) com revelat per Déu, [...] i la negació del qual sanciona amb el qualificatiu d'heretgia i anatema.

K. Rahner y otros, Dogma, en Sacramentum Mundi. Enciclopedia teológica, 6 vols., Herder, Barcelona 1982, vol. 2, p. 378.

(veg. citació).

Veg. dogmàtic, dogmatisme