Accions

Criteriologia

De Wikisofia


En la tradició neoescolàstica, nom imposat per Desiré Mercier (1851-1926) a la gnoseologia, epistemologia, o teoria del coneixement. El nom ve de la importància que a la denominada escola de Lovaina tenia la qüestió del criteri de veritat.