Accions

Comportament

De Wikisofia


Terme sinònim de «conducta», amb el qual es tradueix l'anglès behavior o behaviour, difós a partir de l'obra del psicòleg conductista John B. Watson (1878-1958), Behavior: An introduction to Comparative Psychology [Conducta: Una introducció a la psicologia comparada] (1914). Tots dos termes s'apliquen a la reacció d'un organisme davant un estímul o en una situació determinada. Hi ha autors que reserven el nom de conducta per al comportament motivat i conscient.