Accions

Complement

De Wikisofia

Terme complement d'un altre és aquell que abasta tot el que aquest últim no és: el complement del color blanc és no-blanc i, per tant, el verd, el blau, el negre, etc. Complement de mortal és immortal, perquè, en aquest cas, no existeix cap altra possibilitat intermèdia: el que existeix o és mortal o és immortal. En general, si P és una classe, la classe complement és [math]\displaystyle{ ¬P }[/math] o [math]\displaystyle{ \overline{P} }[/math].