Accions

Bibliografia

Referència bibliogràfica sobre les Obres d'Aristòtil

De Wikisofia


El corpus, segons l'edició de l'Acadèmia de Berlín, editada per I. Bekker (Berlín 1831-1870), divideix les obres en quatre apartats:

A) Ciències teorètiques

I. Lògica:
Categories, Sobre la interpretació, Analítics primers, Analítics segons, Tòpics, Refutacions sofístiques.
II. Filosofia de la natura:
Física, Sobre el cel, Sobre la generació i la corrupció, Meteorològics, Sobre el món, Sobre l'ànima, Sobre els sentits i allò sensible, Sobre la memòria i el record, Sobre el son, Sobre els els seus, Sobre l'endevinació pels son, Sobre la vida llarga i curta, Sobre la joventut i la vellesa, Sobre la vida i la mort, Sobre la respiració, Sobre el pneuma, Investigacions zoològiques, Sobre les parts dels animals, Sobre el moviment dels animals, Sobre la generació dels animals, Sobre els colors, Sobre allò oïble, Fisiognòmica, Sobre les plantes, Sobre coses meravelloses escoltades, Sobre màquines, Problemes, Sobre les línies no tallables, Localització dels vents, Sobre Xenòfanes, Zenó, Gòrgies.
III. Metafísica:
Metafísica.

B) Ciències pràctiques

IV. Ètica i política:
Ètica a Nicòmac, Magna moral, Ètica a Eudem, Sobre les virtuts i els vicis, Política, Econòmica

C) Ciències de creació

V. Retòrica,
Retòrica a Alexandre, Poètica, La constitució d'Atenes.

________________________________________________

J. Alsina, Aristóteles, Montesinos, Barcelona 1986, p. 41-43. Plantilla:Biblio