Accions

Bibliografia

Referència bibliogràfica de Kant

De Wikisofia


I. Kant, Crítica de la razón pura, Dialéct. trasc., cap. 2, sec. quinta, B 512 (Alfaguara, Madrid 1988, 6a ed., p. 433).