Accions

Bibliografia

Referència bibliogràfica de D'Alembert

De Wikisofia


Discurso preliminar de la Enciclopedia, Aguilar, Buenos Aires 1974;

Orbis, Barcelona 1984.