Accions

Bibliografia

Obres principals de Maine de Biran

De Wikisofia

Influència de l'hàbit sobre la facultat de pensar , 1802.

Memòria sobre la descomposició del pensament , 1805.

Memòria sobre els fonaments de la psicologia , 1812.

Les seves obres completes estan editades com: Oeuvres Completes, edició de P. Tisserand, Slatkine, 1982, i Oeuvres, edició de F. Azouvi, Vrin, París 1985-1990.