Accions

Bibliografia

Obres de Wilhelm Windelband

De Wikisofia

La teoria de la contingència, 1870.

Sobre la certesa del coneixement, 1873.

Història de la filosofia moderna, 2 vols., 1878-1880.

Preludis filosòfics, 1884. 2a ed. 2 vols., 1924.

Història de la filosofia antiga, 1888. 4a ed. 1923.

Història de la filosofia , 15a ed. amb un apèndix de Heimsoeth, 1957.

Història i ciències naturals, 1894.

Del sistema de les categories, 1900.

Sobre la llibertat de la voluntat, 1904.

La filosofia en la vida espiritual alemanya, 1909.

Sobre igualtat i identitat, 1910.

Introducció a la filosofia, 1914.