Accions

Bibliografia

Obres de Sèneca

De Wikisofia

Diàlegs , obra que consta de:

Sobre la Providència.

De la constància del savi.

Sobre la ira.

Sobre l'oci.

Sobre la consolació a Marcia.

Sobre la consolació a Polibio.

De la vida feliç.

De la tranquil·litat d'ànim.

De la brevetat de la vida.

De la clemència .

Cartes a Lucili (124 cartes) .

Qüestions naturals (set llibres).

A més va escriure nou tragèdies.