Accions

Bibliografia

Obres de Rudolph Eucken

De Wikisofia

La unitat de la vida espiritual en la consciència i en l'acció de la humanitat, 1888.

La visió de la vida en els grans pensadors, 1890.

La validesa de la religió, 1901.

Trets generals d'una visió de la vida, 1907.

El sentit i el valor de la vida, 1908.