Accions

Bibliografia

Obres de René Descartes

De Wikisofia

Oeuvres, ed. por C. Adam y P. Tannery, 11 vols., Vrin-CNRS, París 1964s.

Traduccions al català:

Meditacions metafísiques, Barcelona, Ed. 62, 2011.

Discurs del mètode, Edicions 62, Barcelona 2012. / Ed. Labutxaca, Barcelona 2013.

Llibertat i generositat, Edició de textos morals a càrrec de Salvi Turró. Ed. Proteus, col·lecció Delos. 2010 / versió Kindle, 2012.

La geometria, Ed. Pòrtic, Barcelona1999.

Tractat de les passions / Cartes sobre la moral, Ed. 62, col·lecció Textos filosòfics, Barcelona 1998.

Regles per a la direcció de l'enginy, Ed. 62, Barcelona 1998.


Traduccions al castellà:

Los principios de la filosofía, Reus, Madrid 1925. / Alianza, Madrid, 1994.

Reglas para la dirección de la mente, Aguilar, Madrid 1970.

Reglas para la dirección del espíritu, Alianza, Madrid 1984.

Meditaciones metafísicas, Alfaguara, Madrid 1977; Orbis, Barcelona 1985

Discurso del método. Meditaciones metafísicas, Espasa Calpe, Madrid 1986./ Alianza, Madrid, 1970.

Discurso del método, Alianza, Madrid 1970; Alfaguara, Madrid 1981; Tecnos, Madrid 1987.

Tratado del hombre, Alianza, Madrid 1990.