Accions

Bibliografia

Obres de Ramon Llull

De Wikisofia

D'entre les més de dues-centes cinquanta obres que va escriure destaquem, a més de les citades:

Desconhort .

Blanquerna. Ed. Bromera (Els Nostres Autors), Barcelona 2016.

Romanç d'Evast e Blanquerna (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull), Ed. Pam, 2009

Arbre de la filosofia de l'amor .

Els cent noms de Déu .

Contemplatio Raimundi .

Llibre de les bèsties: Versió clàssica i versió moderna, Ed. Les Eines, 2012

Llibre Del Gentil E Dels Tres Savis (Nova edició de les obres de Ramon Llull), Ed. Pam, 2016.

Llibre d'Amic e Amat: Edició a cura de Joan Rossich, Ed. Arion, versió Kindle, 2015.

Llibre de mil proverbis (Imprescindibles de la literatura catalana), Ed. Minimal, versió Kindle, 2014


Estudis:

Ivo Salzinger (ed.), Beati Raimundi Lulli Opera Omnia, Maguncia, 1721-1742. Reeditat en Frankfurt en 1964. Suplement amb introducció de Fr. Stegmüller, Clavis Luliana, 1965.

Miquel Batllori (ed.) Ramon Llull, Antologia filosófica, Laia, Barcelona 1984.

Raimundo Lulio, El libro del ascenso y descenso del entendimiento, Biblioteca de Filósofos Españoles, Imprenta La Rafa, Madrid, 1928. Edición de E. Ovejero y Maury. Aquesta edició va servir de base a la publicada per Orbis, Barcelona 1985.