Accions

Bibliografia

Obres de Nelson Goodman

De Wikisofia

The Structure of Appearance, tercera edició (1977) D. Reidel Publishing Co. (primera edició, 1951).

Fact, Fiction, and Forecast, quarta edició (1983) , Harvard University Press (primera edició, 1954). Traducció al castellà; Hecho, ficción y pronóstico (Perspectivas),2004

Languages of Art, segona edició, tercera reimpressió, (1976) Hackett Puhlishing Co. (primera edició, 1968). Versió castellana Los lenguajes del Arte, Seix Barral, Barcelona, 1976. Barcelona, Paidós, 2010.

Problems and Projects, Hackett Puhlishing Co., 1972.

Ways of Worldmakin, segona reimpressió (1981) Hackett Publishing Co. (primera edició, 1978). Versió castellana: Maneras de hacer Mundos. Visor, Madrid, 1990 y A. Machado Libros, col·lecció La Balsa de la medusa, 2013.

Of Mind and Other Matters, Harvard University Press, 1984. Versión española De la Mente y otras Materias, Visor, Madrid, 1995.