Accions

Bibliografia

Obres de Marcel Mauss

De Wikisofia

Assaig sobre la naturalesa i funció del sacrifici, 1899.

Teoria general de la màgia, escrita conjuntament amb H. Hubert, 1902.

Algunes formes primitives de classificació, conjuntament amb Durkheim, 1903.

L'expressió obligatòria dels sentiments, 1921.

Les tècniques del cos, 1936.

El do, 1924.

Fragment d'un pla de sociologia general descriptiva, 1934.

Sociologia i antropologia, 1950. Conjunt d'assajos pòstums editats per G. Gurvitch i C. Lévi-Strauss