Accions

Bibliografia

Obres de Ludwig Feuerbach

De Wikisofia

Els títols més destacats són els següents:

De ratione 1, universalitat, infinita, 1828.

Història de la filosofia moderna: des Bacon a Spinoza, 1833.

Pensaments sobre la mort i la immortalitat, 1830.

De la crítica de la filosofia hegeliana, 1839.

L'essència del cristianisme , 1841.

Tesis provisionals per a la reforma de la filosofia, 1843.

Principis de la filosofia de futur, 1843.

La qüestió de la immortalitat des del punt de vista de l'antropologia, 1846.

Sobre els meus pensaments sobre la mort i la immortalitat, 1847.

Lliçons sobre l'essència de la religió , 1851.

La teogonia a partir de les fonts de l'antiguitat clàssica, 1857.