Accions

Bibliografia

Obres de John L. Austin

De Wikisofia

La majoria de les seves obres són de publicació pòstuma i recullen articles no publicats, notes i apunts de classe. Les més importants són: Philosophical Papers [Assajos filosòfics] (1962), Sense and Sensibilis [Sentit i dades sensibles] (1962), editat per G.J. Warnock i How to do things with Words? [Com fer coses amb paraules] (1962), que recull les William James Lectures , conferències pronunciades a la Universitat Harvard el 1955 i publicades per J.O. Urmson.

Traduccions al castellà:

Ensayos filosóficos, Revista de Occidente, Madrid 1975.

Sentido y percepción, Tecnos, Madrid 1981.

Cómo hacer cosas con palabras, Paidós, Barcelona 1984.