Accions

Bibliografia

Obres de John Dewey

De Wikisofia

D'entre les seves nombroses obres, que tracten de múltiples temes relacionats bàsicament amb la filosofia pràctica, la psicologia, l'estètica i la pedagogia, destaquem les següents:

Com pensem, 1910.

Assaigs de lògica experiemental, 1916.

La investigació de la certesa, 1929.

Experiència i naturalesa, 1935.

Liberalisme i acció social, 1935.

Lògica: teoria de la indagació , 1938.

La unitat de la ciència com a problema social, 1938.

Llibertat i cultura , 1939.

Teoria de la valoració , 1939.

L'educació avui, 1940.