Accions

Bibliografia

Obres de Johann J. Winckelmann

De Wikisofia

Reflexions sobre la imitació de les obres d'art gregues en la pintura i l'escultura , 1756.

Història de l'art en l'Antiguitat , 1764.