Accions

Bibliografia

Obres de Jean Baudrillard

De Wikisofia

Entre les seves obres cal destacar els títols següents:

El sistema dels objectes 1969.

La societat de consum 1970.

Crítica de l'economia política del signe 1974.

L'intercanvi simbòlic i la mort, 1979.

El mirall de la producció 1980.

A l'ombra de les majories silencioses 1980.

De la seducció 1981.

Estratègies fatals 1984.

Amèrica 1986.

L'altre per si mateix 1988.

Les transparències del mal 1991.

Crim perfecte 1996.