Accions

Bibliografia

Obres de Jaume Serra i Húnter

De Wikisofia

Ensayo de una teoría psicológica del juicio, 1912.

Idealitat, metafísica y espiritualisme, 1923.

Balmes i la filosofia a Catalunya, 1925.

Filosofia i cultura, 1930-32.

Spinoza, 1933.

Sentit i valor de la nova filosofia, 1934.

Figures y perspectives en la història del pensament, 1935.

El pensament i la vida, 1945.