Accions

Bibliografia

Obres de Jacques Lacan

De Wikisofia

Plantilla:Bibliografia Agrupada De la psychose paranoïque dans ses rapports avec la personalité, Seuil, París 1932. (Trad. castellana, 1976).

La famille, Seuil, París 1938. (Trad. castellana, 1978).

Ecrits, Seuil, París 1966 (recopilació d'articles diversos). (Trad. castellana en dos vols. 1984). Escritos. Buenos Aires/México: Siglo XXI Editores, 2008/2001

Autres écrits, éditions du Seuil, un volum, Paris, 2001.

Le Seminaire, 27 libros (El seminario. Ediciones Paidós, Buenos Aires).


A més d'aquests escrits, Lacan va publicar a la revista «Scilicet», òrgan de l'Escola Freudiana, va dirigir la col·lecció titulada «Le Champ freudien» de l'editorial parisenca Seuil; publicar a la revista «Ornicar?», butlletí del Champ Freudien fundat el 1975, i a «L'Ane: le magazin freudien».

Sobre Lacan y el lacanisme:

Žižek, Slavoj. The Sublime Object Of Ideology (London: Verso, 1989).

Žižek, Slavoj. Looking Awry: An Introduction to Lacan Through Popular Culture (Cambridge: Mass.: MIT Press, 1991).

Žižek, Slavoj. Enjoy Your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood (London and New York, 1992).