Accions

Bibliografia

Obres de Gordon W. Allport

De Wikisofia

La personalitat: Interpretació psicològica , 1937.

Psicologia de la remor , 1947.

Pauta i desenvolupament de la personalitat , 1961.

Traducció al castellà:

La personalidad, su configuración y desarrollo, Herder, Barcelona 1980, 7a ed.