Accions

Bibliografia

Obres de Gabriel Marcel

De Wikisofia

Fragments filosòfics, 1909-1914.

Ser i tenir , 1935. (2n ed. 1993).

Homo viator , 1944.

Posicions i aproximacions concretes sobre el misteri ontològic, 1949.

Fe i realitat, 1951.

Els homes contra l'humà, 1951. (3r ed. 1993)

El misteri de l'ésser , 1952. (2n ed. 1993)

El declivi de la saviesa, 1954.

L'home problemàtic, 1955.

Diari metafísic , 1957.

Filosofia concreta , 1959.

Presència i immortalitat, 1959.

Converses entre Paul Ricoeur i Gabriel Marcel, 1968.

obres teatrals

Un home de Déu , 1925.

El món trencat , 1933.

La set , 1933.

El dard , 1936.