Accions

Bibliografia

Obres de Charles Renouvier 2

De Wikisofia

Assaigs de crítica general, 4 vols:

1) Anàlisi general del coneixement, 1854.

2) Psicologia racional, 1859.

3) Principis de la natura, 1864.

4) Introducció a la filosofia analítica de la història, 1864.

La ciència de la moral, 1869.

Ucronia, 1876.

Assaig d'una classificació sistemàtica de les doctrines filosòfiques, 1885-1886.

La nova monadología, 1899.

Història i solució dels problemes metafísics, 1901.

El personalisme, 1901.

Els dilemes de la metafísica pura, 1903.