Accions

Bibliografia

Obres d'Edmund Husserl

De Wikisofia

Obres:

Gesammelte Werke. Husserliana, ed. crítica por H.L. van Breda, M. Nijhoff, La Haya 1950 i següents.

Traduccions al català:

Edmund Husserl, Fenomenologia, edició i traducció de Francesc Pereña Blasi, Barcelona, Edicions 62, 1999, col·lecció Textos Filosòfics. (Es tracta d'una selecció d'obres breus)

Edmund HUsserl, Meditacions cartesianes, Una introducció a la fenomenologia. Traducció i introducció de Francesc Pereña Blasi i Joan González Guardiola, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona. Col·lecció Filosofia UB, Sèrie Magna I, 2016.

Traduccions al castellà:

Investigaciones lógicas, Revista de Occidente, Madrid 1929, reed. 1976, i Madrid, (2 vols.). Alianza, 1989.

Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (2 vols.), FCE, México 2010.

La filosofía como ciencia estricta, Nova, Buenos Aires 1973, 3a ed.

Meditaciones cartesianas, Ediciones Paulinas, Madrid 1979.

Invitación a la fenomenología, Paidós/ICE-UAB, Barcelona 1992 (conté l'article «Fenomenologia», publicat en l'Enciclopèdia británica, i publicat el 1925, la conferència La filosofia en la crisi de la humanitat europea i l'epilog a La crisi de les ciències europees i la fenomenologia transcendental).

Meditaciones cartesianas. Paulinas, Madrid, 1979.

La idea de la fenomenología. Herder, Barcelona, 2012.


Sobre Husserl:

Embree, Lester, Anàlisi reflexiva. Una primera introducció a l'anàlisi filosòfica, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014.


Ferrer, Urbano, La trayectoria fenomenológica de Husserl, Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 2008.

Patocka, Jan, Introducción a la fenomenología. Herder Editorial, Barcelona, 2005.